kw.
25

Przypominamy o zawężonej ul. Kościuszki do jednego pasa ruchu na wjeździe do Katowic od strony Mikołowa.

 

Kolejny etap prac na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Armii Krajowej w Katowicach

szcegóły: https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3501&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}&fbclid=IwAR2SCl4Bm-P51fuse5FVhuKbMLZ0148yDKWyb3JXMPxFtGZy6lV2xNjIHuU