Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 205 95 00, adres email: sprzedaz@bazantowo.pl;

2) Podstawę przetwarzania danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowej, w tym w formie przesyłania newslettera;

3) Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne, a także podmiotom z grupy spółek powiązanych z Administratorem;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5) Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) Podanie danych osobowych było dobrowolne.

7) Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.