kw.
25

Przebudowa węzła drogowego DK81/DK86

Przypominamy o przebudowie węzła drgowego w Giszowcu i zmianach w organizacji ruchu w ciągu ul. Pszczyńskiej (DK86),

szczegóły dostępne są pdo linkiem:

https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3513&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}&fbclid=IwAR0Prn2ymqeW4s0AnOdnfYJ2tHbsodnDq5RJE3II93E3XtLPpEN6F5Dnung